Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest dr n med. Marta Bogusz doradztwo medyczne. ul. Kazimierza Wielkiego 5a/95, 61-866 Poznań (dalej: Administrator). Może się Pan/Pani skontaktować za pomocą poczty e-mail pod adresem: .

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Może Pan/Pani cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą udostępniane tylko podmiotom leczniczym związanym bezpośrednio z Pani/Pana zapytaniem o konsultacje medyczną. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie, a po tym czasie mogą być przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Posiada Pan/Pani prawo żądania dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO, ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO, ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO, ograniczenia przetwarzania – w granicach art. 18 RODO, przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych – w granicach art. 21 RODO. Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana