Nasi klienci
Zaufali nam między innymi:

Autoryzowany Przedstawiciel Centrum Terapii Protonowej w Pradze, Republika Czeska (od 2014 r.)

Autoryzowany Przedstawiciel Centrum Terapii Protonowej w Essen, Niemcy (od 2018 r.)

Autoryzowany Przedstawiciel Centrum Radioterapii Amethyst w Krakowie, Polska (od 2020 r.)

Autoryzowany Przedstawiciel California Protons Cancer Therapy Center w San Diego (od 2016 r.)

Przedstawiciel Oklahoma Proton Center (od 2016 r.)

Projekt Utworzenia Kliniki Terapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS w Warszawie (2019-2020)

Analiza zasadności inwestycji polegającą na przebudowie Centrum Kliniczno-Dydaktycznego w ramach programu rozwoju/restrukturyzacji Akademickiego Ośrodka Onkologii, w celu poprawy dostępności i zapewnienie kompleksowości leczenia onkologicznego na terenie województwa łódzkiego, w szczególności w kontekście potrzeb zdrowotnych województwa łódzkiego w zakresie opieki onkologicznej, w tym analiza prac przedprojektowych wraz z szacunkową analizą kosztową planowanej inwestycji, opartej na doświadczeniu Wykonawcy oraz banchmarkingu inwestycji o podobnym charakterze oraz Masterplanu inwestycji. (2014-2015)

Doradca Zarządu Spółki (2014-2016) rekrutacja personelu medycznego i technicznego

Opracowanie planu rozszerzenia działalności medycznej Spółki w zakresie uruchomienia pracowni pracowni MRgFUS (Magnetic Resonanse guided Focused Ultrasound Surgery) oraz Opracowanie planu rozszerzenia działalności medycznej Spółki w zakresie uruchomienia pracowni pracowni Gamma Knife.

Analiza dostępności finansowania zewnętrznego dla przedsiębiorców oraz podmiotów leczniczych sektora prywatnego i publicznego.

Uruchomienie Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej w Katowicach i Tomaszowie Mazowieckim.

Przygotowanie jednostki do kontraktacji w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej.

Audyt biznesowo-funkcjonalny BB Klinika.

Rekrutacja personelu medycznego.

Analiza sytuacji rynkowej w zakresie leczenia onkologicznego.

Tłumaczenie strony internetowej.

Headhunting specjalistów radiologii.