Oferta obejmuje:
PROFESJONALNE USŁUGI
Headhunting

usługi w zakresie rekrutacji i selekcji specjalistów w dziedzinie: onkologii, radioterapii, brachyterapii, chirurgii onkologicznej, onkologii klinicznej, fizyki medycznej, elektroradiologii oraz pielęgniarek onkologicznych

BIZNESPLAN

Przygotowanie strategii rozwoju i biznesplanu działalności medycznej (w szczególności w zakresie radioterapii, brachyterapii, chemioterapii)

OUTSOURCING

Outsourcing funkcji menadżerskich, planowanie, organizacja, nadzór nad dzialalnością placówki medycznej

DORADZTWO MEDYCZNE

Konsultacje eksperckie w zakresie warunków i wymogów uruchomienia jednostki opieki zdrowotnej oraz zakontraktowania świadczeń medycznych, kompleksowe zarzadząnie jednostką opieki zdrowotnej, wdrażanie wymagań norm ISO i standardów akredytacyjnych

Nasza usługa skierowana jest do podmiotów leczniczych (szpitali, przychodni, indywidualnych i grupowych praktyk zawodów medycznych) już istniejących jak również do osób rozpoczynających swoją działalność w zakresie świadczenia usług zdrowotnych.

zadbaj o swój biznes
Oferta dla podmiotów leczniczych:
Strategie

wdrażanie strategii marketingowych w placówkach medycznych

Minimalizacja

zarządzanie poprzez minimalizowanie kosztów

Rozbudowa

doradztwo w rozbudowie obiektów szpitalnych

Dotacje

pozyskanie finansowania na zakup sprzętu medycznego

Zaufaj specjalistom!
DOŚWIADCZENIE| UMIEJĘTNOŚCI | PROFESJONALIZM

Planowanie

Opracowanie programu medycznego jednostek opieki zdrowotnej, na podstawie warunków i wymogów MZ, NFZ etc. planowanie, organizacja i nadzór nad prawidłową realizacją procesu inwestycyjnego w tym wybór miejsca pod inwestycję, przygotowanie harmonogramów prac

Realizacja

Opracowanie założeń dotyczących funkcjonalności projektu, planowanie stanowisk pracy, infrastruktury, i wyposażenia, w tym prowadzenie dialogów technicznych oraz realizacja procesu prekwalifikacji i negocjacje z dostawcami sprzętu medycznego

Negocjacje

Prowadzenie negocjacji z kontrahentami, dostawcami sprzętu, współpraca z generalnym wykonawca, inwestorem zastępczym i projektantami

Zarządzanie

Kompleksowe zarządzanie projektami start’upowymi jak również dojrzałymi jednostkami opieki zdrowotnej, w tym zarządzanie procesem odbiorczym inwestycji aż do momentu uzyskania pozwolenia na użytkowanie i realizację świadczeń medycznych (w tym Sanepid, PAA, Konsultant Krajowy, GIS etc.)

Nadzór

Bieżące utrzymanie podległej infrastruktury jednostek w stanie zapewniającym realizację ich zadań, kompleksowy nadzór nad firmą i jej wynikami, weryfikacja i modyfikacja procedur istniejących w firmie oraz wdrażanie nowych systemów usprawniających prac

Konsulting

Konsulting w zakresie zarządzania placówkami ochrony zdrowia, ekspert w dziedzinie zarządzania i organizacji jednostek opieki zdrowotnej oraz kontraktowania świadczeń medycznych, wdrażanie wymagań norm ISO, zarządzanie projektami inwestycyjnymi w zakresie ochrony zdrowia, weryfikacja i opracowanie procedur systemowych i wspomagających w jednostkach opieki zdrowotnej

Audyty

audyt przed-certyfikacyjny – ocena gotowości firmy do procesu certyfikacji, audyt jakości – określenie stopnia spełnienia wymagań dotyczących Systemu Zarządzania Jakością

DOTACJE

Pomoc w przygotowywaniu wniosków o dotacje unijne, doradztwo w uzyskiwaniu i realizacji projektów o dofinansowanie, doradztwo biznesowe

Szkolenia

szkolenia w zakresie zintegrowanego systemu zarządzania oraz audytów klinicznych w radioterapii, szkolenia w zakresie zintegrowanego systemu zarządzania w tym pełnomocnik ds. ZSZ i audytor wewnętrzny