Usługa
PLN*
Godzina konsultacyjna
od 250
Założenie dostępu do ePUAP
od 1200
Założenie dostępu do SZOI
od 1200
Przygotowanie dokumentacji sanitarno-higienicznej
od 1000
Przygotowanie oferty konkursowej
od 2500
Rejestr podmiotu leczniczego
od 2000
Usługi brokerskie
od 1000
Przygotowanie wymagań infrastrukturalnych i zasobów
od 1000
Headhunting personelu medycznego
Wycena indywidualna
Analiza rynkowa
Wycena indywidualna
Przygotowanie wniosku inwestycyjnego IOWISZ
Wycena indywidualna
Biznes plan dla podmiotu leczniczego
Wycena indywidualna