O MNIE

 • Doktor nauk medycznych, ekspert w dziedzinie zarządzania i organizacji świadczeń medycznych.
 • Prezes zarządów spółek i dyrektor zarządzający z doświadczeniem w kierowaniu placówkami ochrony zdrowia (onkologicznymi, rehabilitacyjnymi, opieki dla seniorów)
 • Autor książek Audyty Kliniczne w Radioterapii, System Zarządzania Jakością w radioterapii,
 • Współautor książki Planowanie Leczenia i Dozymetria w Radioterapii Tom II
 • Audytor Organizacji Europejskich Instytutów Onkologicznych
 • Audytor Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej
 • Wiceprezes Fundacji Senior Active w latach 2015-2018
 • Autoryzowany przedstawiciel ośrodków terapii protonowej w kraju i za granicą www.protonoterapia.pl
 • Doradca zarządów spółek medycznych
 • Długoletni wykładowca akademicki Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
 • Członek komisji specjalnych przy Ministrze Zdrowia, Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim orzekania o zdarzeniach medycznych.
 • Ambasador Kongresów Polskich od 2012 r.

Specjalizuję się w:

 • Doradztwie i konsultingu w zakresie zarządzania placówkami ochrony zdrowia, 
 • Uruchamianiu placówek medycznych, 
 • Powoływaniu stowarzyszeń i fundacji, 
 • Przygotowywaniu ekspertyz w dziedzinie zarządzania i organizacji świadczeń medycznych (chirurgia szczękowo-twarzowa, radioterapia, brachyterapia, diagnostyka obrazowa, protonoterapia, rehabilitacja, nowoczesne technologie, geriatria etc.) 
 • Organizacji i zarządzaniu jednostkami opieki zdrowotnej. 
 • Wykonywaniu analiz potrzeb zdrowotnych populacji mikro i makroregionu, 
 • Rekrutacji specjalistów medycznych,
 • Tworzeniu sieci jednostek partnerskich. 
 • Organizacji szkoleń, konferencji i wydarzeń branżowych.
 • Planowaniu organizacji i zarządzanie projektami start’upowymi. 
 • Przygotowaniu i zarządzaniu projektami inwestycyjnymi w zakresie ochrony zdrowia. 
 • Weryfikacji i opracowaniu procedur systemowych i wspomagających w jednostkach opieki zdrowotnej. 
 • Audytach wewnętrznych, zewnętrznych i klinicznych.