w zakresie rozbudowy rynku teleradiologii na terenie kraju i zagranicą oraz e-konsultacji obrazów radiologicznych na zlecenie personelu medycznego i pacjentów

w zakresie rozbudowy rynku usług e-konsultacji w dziedzinach medycznych, psychologicznych i okołomedycznych

jako Autoryzowany Przedstawiciel Centrum Terapii Protonowej w Pradze, Republika Czeska (od 2014 r.)

jako Autoryzowany Przedstawiciel Centrum Terapii Protonowej w Essen, Niemcy (od 2018 r.)

jako Autoryzowany Przedstawiciel Centrum Radioterapii Amethyst w Krakowie, Polska (od 2020 r.)

jako Autoryzowany Przedstawiciel California Protons Cancer Therapy Center w San Diego (od 2016 r.)

jako Przedstawiciel Oklahoma Proton Center (od 2016 r.)