Oferujemy specjalistyczne tłumaczenia dokumentów medycznych takich jak:
  • Indywidualna dokumentacja medyczna pacjenta m. in. w celu przesłania jej do konsultacji zagranicznych. Tłumaczymy karty informacyjne leczenia szpitalnego, wyniki badań, historia choroby itp.;
  • Dokumentacja badań klinicznych (protokoły badań klinicznych, formularze świadomej zgody pacjenta na udział w badaniu itp.);
  • Dokumentacja sprzętu medycznego i laboratoryjnego sprzętu chemicznego, (np. instrukcje obsługi aparatury medycznej i laboratoryjnej);
  • Teksty naukowe
  • Materiały szkoleniowe, informacje, marketingowe (w tym prezentacje multimedialne);
  • Korespondencja wewnętrzna i dokumentacja koncernów farmaceutycznych.

Tłumaczenia przygotowywane są wyłącznie przez lekarzy lub specjalistów nauk medycznych lub biologicznych.

WYCENA

Koszt 1 strony zawierającej 1800 znaków ze spacjami to 150-180 PLN. Ostatecznej wyceny dokonujemy po przesłaniu dokumentacji (word lub pdf). Liczba dokumentów oraz tempo realizacji determinuje ostateczną cenę świadczenia.    Załącz dokument

    Klauzula-informacyjna