Konsultacje eksperckie w zakresie warunków i wymogów uruchomienia jednostki opieki zdrowotnej oraz zakontraktowania świadczeń medycznych, kompleksowe zarządzanie jednostką opieki zdrowotnej, wdrażanie wymagań norm ISO i standardów akredytacyjnych

Czytaj więcej

Outsourcing funkcji menadżerskich, planowanie, organizacja, nadzór nad działalnością placówki medycznej

Czytaj więcej

Przygotowanie strategii rozwoju i biznesplanu działalności medycznej (w szczególności w zakresie radioterapii, brachyterapii, chemioterapii)

Czytaj więcej

Pomoc w przygotowywaniu wniosków o dotacje unijne, doradztwo w uzyskiwaniu i realizacji projektów o dofinansowanie, doradztwo biznesowe

Czytaj więcej
Dowiedz się co o współpracy z doradztwem myślą inni!
  • Dyrektor Zarządzający z długoletnim doświadczeniem w kierowaniu placówkami ochrony zdrowia
  • Doktor nauk medycznych, ekspert w dziedzinie zarządzania i organizacji świadczeń medycznych (diagnostyka obrazowa, radioterapia, chemioterapia, chirurgia, stomatologia – chirurgia szczękowo-twarzowa, opieka ambulatoryjna)
  • Długoletni wykładowca akademicki, szkoleniowiec i audytor Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej
  • Wizytator Organizacji Europejskich Instytutów Onkologicznych
  • Członek komisji specjalnych przy Ministrze Zdrowia, Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim
Michał Rusiecki
Enterprise Investors

Jesteśmy wdzięczni Pani Bogusz-Czerniewicz za duży wysiłek włożony w utworzenie i rozwinięcie Grupy CDiTO i liczymy na dalszą owocną współpracę z nią jako doradcą Zarządu Grupy Nu-Med.

Ewa Kittel-Prejs
Elsevier Uraban & Partner Sp. z o. o.

Marta is an independent, self-directed person who is able to communicate effectively and meet even the most demmnding challanges.

Christine Verfaillie
ESTRO

The support of Dr Bogusz-Czerniewicz was excellent and extremely satisfying for both courses we organised in collaboration with her and her team in Poznan

Remigiusz Barańczyk
Radiation Protection Unit European Commission

Ms Bogusz-Czerniewicz is an extremely talented, hard-working and dedicated person. She easily manages friendly interaction with project collaborators. I hold in high esteem her integrity, her very high professional standards and her ability to live up to the promises she makes.

Wolfgang Enghardt
OncoRay

For me there is no doubt that Marta Bogusz-Czerniewicz has the knowledge and personal potential for a high level management career. Therefore, I fully support her intend for further education in this field and I highly recommend to support her scholarship for managers in the United States.